Streetsport Park Vejle01 Case Image

By

Vejle

Produktkategori

Område

Park, ferie & fritid

Byggeår

2021

Rekreativ klimapark i Vejle til sport, leg og regnvandsopsamling

Den gamle sportsplads ved Horsensvej i Vejle blev i 2021 omdannet til en rekreativ klimapark opkaldt efter det lokale fodbold-koryfæ, Tommy Troelsen. Parken danner til hverdag ramme om boldspil og idræt, men fungerer også som tre regnvandsbassiner, der opsamler og forsinker regnvand fra skybrud og ekstrem nedbør.

TRESS har leveret udstyr til multibanen og beachvolleybanerne.

Streetsport Park Vejle04 Case Image
Streetsport Park Vejle01 Case Image
Streetsport Park Vejle13 Case Image
Streetsport Park Vejle11 Case Image
Streetsport Park Vejle14 Case Image

Vand er et problem i Vejle, som ligger omkredset af bakker. Når kraftige regnskyl sætter ind, samles alt vandet naturligt i midtbyen – og medfører oversvømmede kældre, vand på veje og belægninger og i særligt kraftige tilfælde også på den lokale jernbanestrækning.

I 2012 indledte Vejle Kommune og Vejle Spildevand et samarbejde om håndteringen af regnmasserne – og Tommy Troelsens Park er en del af det klimasikringsprojekt, som er resultatet af samarbejdet. Denne illustration (lavet af LABLAND) viser de tre regnvandsbassiner i Tommy Troelsens Park.

Når vandet løber ned mod byen i en sådan grad, at byens kloakrør ikke længere kan rumme mængderne af vand, står multibanen i Tommy Troelsens Park klar til at lade sig oversvømme og forsinke vandet. Kan multibanen ikke længere rumme mere vand, flyder vandet videre ud på pulsbanen og i sidste ende ned i den nederste boldbane, inden det flyder videre gennem de store rør, under jernbanesporene og ud i Vejle Fjord.

Kvalitet og høj service er en af de fem ledestjerner i TRESS – og dét er enormt vigtigt for mig at efterleve hver eneste dag ude i marken. Jeg gør meget ud af at sikre, at vi allerede i idéfasen kommer hele vejen rundt om projektet – og tager derfor altid gerne kunden med på inspirationstur til lignende projekter, hvor vi over en kop kaffe kan få en ærlig snak om den bedste løsning til deres behov.

Konsulent

Jørgen Østergaard Trapp

Telefon: 40 62 67 39

E-mail: jt@tress.dk

Rekreativ bypark

Rekreativ bypark

Tommy Troelsens Park er til daglig en rekreativ bypark med både multibane, beachvolleybaner, pulsbane og boldbane. Her kan byens borgere – unge som ældre – tilbringe fritiden aktivt.

Regnvandsopsamling

Regnvandsopsamling

Parken er en del et fælles klimaprojekt for Vejle Kommune, Vejle Spildevand og boligforeningen Østerbo. Parkens tre regnvandsbassiner (multibanen, pulsbanen og boldbanen) skal opsamle og forsinke regnvand fra skybrud og ekstrem nedbør og sikre, at det ikke ender på veje og i kældre i området.

Multibane og beachsport

Multibane og beachsport

TRESS har leveret udstyr til beachvolleybanen og multibanen. Multibanen er robust uden at fylde visuelt i landskabet, støjsvag og kræver desuden minimal vedligeholdelse. Vigtigst af alt kan banen tåle at stå oversvømmet i tilfælde af voldsomme vandmængder.

Flere flotte billeder af projektet

Produkter i projektet

Find projektet!

På kortet kan du se præcis, hvor dette projekt er placeret. Så kan du nemt finde det, hvis du vil tage dertil og se det i virkeligheden.

Ved at bruge knapperne på kortet (+ og -) kan du zoome ud og se andre projekter i nærheden. Måske har du også lyst til at besøge andre projekter og få mere inspiration.

Kan vi hjælpe med dit projekt?

Vores vigtigste opgave er at hjælpe dig med at gøre dine idéer til virkelighed. Kontakt os til en snak om mulighederne – det er naturligvis helt uforpligtende!